top of page
17938489333601646_edited.jpg

Om BiL

BiL (Beteendevetare i Lund) är programföreningen för alla som läser det beteendevetenskapliga kandidatprogrammet (BVP) på Lunds Universitet. Programföreningen finns till för att vi som studenter ska få en så bra och rolig studietid som möjligt. Vi arbetar med att utbildningen ska hålla god kvalité, att vi ska få en naturlig koppling till arbetslivet och så klart att anordna olika sociala aktiviter. 

Vilka driver BiL?

BiL drivs ideellt av studenter på programmet och är en religiöst och politiskt obunden förening. BiL drivs av en styrelse bestående av Ordförande, Vice-ordförande, Kassör, Sekreterare & Informationsansvarig, Social samt Karriärssamordnare. Utöver detta har vi fem utskott. Det är studenternas efterfrågan och intressen som styr vad BiL tar sig för. BVP är en något speciell utbildning sett till friheten i att varje student till stor del formar sitt eget program genom inriktningsval och kursval. BiL vill därför vara en knytpunkt för alla som läser programmet, inom klasserna men även mellan årskurserna.

 

Våra utskott

Sexmästeriet

Sexmästeriet leds av två ansvariga som arrangerar diverse aktiviteter för att göra studietiden ännu roligare genom sittningar, spelkvällar och andra evenemang.

Novischeriet

Novischeriet leds av två ansvariga, så kallade generaler, som planerar och leder hela novischperioden. Nollningen är den årliga introduktionen för alla nya studenter på programmet. Denna period är fylld av härliga aktiviteter och vägleder nya studenter in i Lunds studentliv.

Idrottsutskottet

Idrottsutskottet leds av två ansvariga som har i huvuduppgift att genom aktiva, hälsofrämjande och sociala aktiviteter bidra till en stärkt gemenskap inom BiL. Utskottets mål är att dess evenemang alltid ska vara välkomnande och inkluderande för alla som deltar.  

PR-utskottet

PR-utskottet leds av två ansvariga som har hand om föreningens sociala medier samt att dokumentera och fotografera föreningens evenemang. Utskottet arbetar med kommunikation och att engagera medlemmarna.

Kvalité- och karriärsutskottet

Kvalité- och karriärsutskottet leds av två ansvariga som arbetar med att upprätthålla och förbättra kvalitén på utbildningen samt att värna om relationen till arbetsmarknaden. Detta görs genom att bland annat anordna föreläsningar och workshops om allt från arbetsmarknad, CV-skrivande, miljöfrågor och mycket mer. Utskottet håller även i pluggstugor, mingel med alumner och representerar studenterna på BVP gentemot ledningen vid Lunds universitet och driver de frågor som ligger i studenternas intresse. 

Styrelsemöten

Är det något specifikt ni önskar ska tas upp under mötet kan ni skicka förslag till dagsordningen genom att maila dessa till ordförande på ordforande@beteendevetareilund.se.

Sponsorer

Våra sammarbetpartners som möjliggör för oss att bedriva vårt arbete. 

akademi.jpeg

Akademikerförbundet SSR är ett fackligt yrkesförbund för socionomer, beteendevetare, personalvetare, ekonomer, folkhälsovetare och samhällsvetare.

vision.jpeg

Vision är en facklig organisation för offentligt och privat anställda med anknytning till kommun, region och kyrka.

akavia.png

Akavia är ett fackförbund och intresseorganisation i Sverige som organiserar ekonomer, jurister, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare, kommunikatörer och chefer. 

bottom of page