top of page

Medlemskap

BiL är föreningen för dig som studerar det beteendevetenskapliga kandidatprogrammet (BVP) i Lund. Genom att vara medlem har du möjlighet att gå på sittningar, delta i sportevenemang, gå på gästföreläsningar och annat roligt som BiL anordnar för din skull. BiL tar även tillvara på studenternas intressen när det gäller utbildningen och framför detta till programansvariga.

 

Så vad väntar du på? Det är enkelt att bli medlem!

Bli medlem

Medlemskap i 1 år (två terminer) kostar 100 kronor.  

 

För mer information om medlemskap, kontakta oss!

Steg 1

Ladda ner appen Hitract via Google Play och AppStore

Steg 2

Följ länken nedan för att hitta BiL:s sida. Följ sedan alla stegen för att bli medlem. KLAR!

https://hitract.se/hitClub/1099

OBS!

Är du antagen till hösten så kommer du att få information om

medlemskap och nollning, så du behöver inte gör någonting ännu.

bottom of page