top of page
IMG_1843.jpeg
12805717_1325433537482286_48799423099028

Beteendevetare i Lund

Gemenskap, Glädje & Trygghet

Vad är Bil?

BiL är programföreningen för alla som läser det beteendevetenskapliga kandidatprogrammet på Lunds Universitet!

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Tick tack

Tack till våra sponsorer!

Akademikerförbundet SSR är ett fackligt yrkesförbund för socionomer, beteendevetare, personalvetare, ekonomer, folkhälsovetare och samhällsvetare.

Vision är en facklig organisation för offentligt och privat anställda med anknytning till kommun, region och kyrka. 

Akavia är ett fackförbund och intresseorganisation i Sverige som organiserar ekonomer, jurister, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare, kommunikatörer och chefer. 

bottom of page